VIRTUÁLNÍ RADNICE SLUŽBY PRO OBČANY OBECNÍ MARKETING ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ & ENERGIE ŽIVOT V KOLLNBURGU TURIZMUS

Nacházíte se zde:    OBECNÍ MARKETING  >  Aktuality

Aktuality

Projekty

Pracovní skupiny obce

Obnova vesnice

Naše vesnice má být krásnější

Píseň o Kollnburgu

Kollnburgská Kočka pro děti

Stavební pozemky

Journey to Kollnburg

Aktuality

Obec Kollnburg by chtěla v budoucnu podněcovat činnost v kulturní, turistické, hospodářské a společenské oblasti. To znamená, že by se spolupráce
v jednotlivých oblastech měla výrazněji podporovat různými akcemi a projekty.
Naše krásná obec by se měla navenek nadále rozvíjet s ohledem na historické struktury, kulturní tradici a pokrok budoucnosti.

Nejdůležitějším cílem je proto maximální možná koordinace oblastí turizmu, průmyslu, obchodu, služeb, zemědělství, kultury, sportu a obecní správy stejně jako provázání rozpočtových a perzonálních zdrojů, aby společné aktivity bylo možné provádět s maximální efektivností pro optimální postavení naší obce.

První kroky v tomto směru jsme již učinili. Zahájili jsme projekt, ze kterého
by měli profitovat občané - ustanovili jsme místní mluvčí a vytvořili pracovní skupiny pro rodinu, mládež, seniory a postižené.

Kontinuální práce občanů Kollnburgu v rámci obecního marketingu se vyplácí nejen při zvelebování obce, nýbrž také v urbanistické oblasti: Jako obec
s více než 600 obyvateli zvítězil Kollnburg v září 2008 v okresním kole
23. zemské soutěže "Naše vesnice má budoucnost – naše vesnice
má být krásnější" a v krajském kole získal stříbrnou medaili.
Tímto bychom také chtěli dát impulz pro trvalý rozvoj obce a za podpory občanů realizovat plánované projekty.

Rozhodující pro pozitivní rozvoj naší obce je symbióza mezi námi jako obcí
a Vámi jako občany.

Dovolte nám, abychom mohli spolupracovat, společně rozvíjet a podnikat
– pro krásnou vlast s hodnotným životem - naši hradní vesnici Kollnburg!

Zajímavosti

 05. 2009

Píseň o Kollnburgu
prezentovaná
paní starostkou
Josefou Schmid
a hudebníkem
Konradem
Sitte-Zöllnerem


...poslechnout