VIRTUÁLNÍ RADNICE SLUŽBY PRO OBČANY OBECNÍ MARKETING ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ & ENERGIE ŽIVOT V KOLLNBURGU TURIZMUS

Nacházíte se zde:  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ & ENERGIE  >  Alternativní energie

Alternativní energie

Dotace

Užitečné odkazyJourney to Kollnburg

Alternativní energie

Jedná se zde o regenerativní energii, kterou lze na území naší obce opravdu najít. Jmenované osoby souhlasily s jejich zveřejněním na naší internetové stránce a je možné je jako poradce kontaktovat.

Štěpkové topení
Hackschnitzelheizung Gemeinde Kollnburg GmbH Štěpkové topení je plnohodnotný a velice pohodlný systém vytápění. Oproti peletám vyžadují štěpky poměrně velkou skladovací plochu a výkonnější podávací systémy (dopravní zařízení se šnekovým podavačem, pružinový podavač atd.) či plnící systémy zásobníku (nakladač atd.).

Vytápění štěpkami se vyplatí od cca 30 kW. Pro menší zařízení je eventuelně vhodnější vytápění peletami. Zejména u malých zařízení se doporučuje ověřit hospodárnost.
Ve speciálních zařízeních na štěpky lze navíc také spalovat následující paliva:
 • dřevní odpad
 • brikety z dřevního odpadu
 • průmyslové pelety
 • 6milimetrové jakostní pelety
 • hobliny a piliny
Pomocí velmi nového štěpkového topení topí také rodina Klimmer v Tafertshofu.

nahoru

Peletové topení
Peletové topení je provozováno pomocí dřevěných pelet. Ty jsou stejně tak komfortní jako topný olej nebo plyn, stojí však méně. Tyto výlisky se vyrábějí z odpadového dřeva, které nelze jako piliny, hobliny nebo dřevní odpad z lesa jinak zužitkovat.
Protože dřevěné pelety mají velkou hustotu energie, potřebujete podstatně menší skladovací kapacitu než u jiných paliv jako je např. kusové dřevo. Zásobu pro jednu topnou sezonu lze bez problémů skladovat v uzavřeném, suchém prostoru. Zásobníky mohou být zakopány např. na zahradě a nenarušují tak ani vzhled domu. Dřevěné pelety se dodávají v cisterně a pumpují se do zásobníku.

Topné systémy mají z důvodu své velikosti automatický šnekový dopravník nebo sací systém přímo k hořáku kotle. Nemusíte tedy sami přikládat. Topení je řízeno počítačem, takže lze dosáhnout účinnosti až 95%. Spalovací prostor zůstává pořád zavřený, neboť dřevěné pelety jsou do něj dopravovány automaticky. Jako příklad peletového topení v obci Kollnburg lze jmenovat topení Andrease a Christiny Schmidt v Oedu.

nahoru

Bioplynová stanice
Bioplynová stanice slouží k výrobě bioplynu z biomasy. V mnoha případech se vzniklý plyn používá k výrobě elektrické proudu a tepla v připojené elektrárně.

Funguje to tím způsobem, že se do vzduchotěsného fermentoru navezou různé suroviny, jako např. biologický odpad, chlévská mrva, kal z čističek, tuky nebo rostliny. Tam pak kvašením a rozkladem vzniká bioplyn. Bioplynové stanice jsou spolu s vodními elektrárnami, solárními zařízeními, teplárnami na biomasu
a větrnými elektrárnami významnými producenty elektrického proudu a tepla z obnovitelných zdrojů energie.

V obci Kollnburg se bioplynová stanice nachází ve Schwarzhofu. Provozuje ji rodina Hastreiter.

nahoru

Nízkoenergetický dům
Jako nízkoenergetické domy jsou označovány budovy, které mají velice nízkou potřebu energie na vytápění a ohřev vody.

U nízkoenergetických domů je všeobecně potřeba uvážit následující:
 • poloha domu a místní klima
 • kompaktnost pláště budovy
 • nasměrování hlavních okenních ploch na jih
 • uspořádání místností podle účelu (obytné místnosti na jih, kuchyně, koupelna a WC na sever atp.)
 • vyvarování se tepelných mostů (stavebních částí, které transportují teplo směrem ven)
 • izolace: venku 20-40 cm, dobrá izolace střechy, sklepního stropu a podlaží
 • využití kontrolovaného větrání s 80 % rekuperací tepla z odpadního vzduchu
 • okna z dvojitého či trojitého tepelně izolačního skla
 • velká vzduchotěsnost pláště budovy
 • termická solární zařízení na ohřev vody, eventuelně také topení
 • energeticky účinné vytápění (kondenzační kotel, nízkoteplotní kotel, topení na dřevo)
 • elektrická úspornost techniky v domácnosti a domácích spotřebičů
Příkladem nízkoenergetického domu v obci Kollnburg je nově postavený obytný dům pana Matthiase Klingla,
Am Bürstling.

nahoru

Vodní elektrárny
Malá vodní energie vzniká za pomoci hydraulické energie v necentrálních vodních elektrárnách na stejném principu jako ve velkých vodních elektrárnách.

Liší se především výkonnostní třídou. Ročně se vyrobí asi 18 miliard kWh elektrického proudu z vodní energie. Podíl vodní energie na výrobě elektrického proudu se pohybuje v celé Spolkové republice Německo asi kolem 3,5 %
(v Bavorsku: 15 %).

V obci Kollnburg funguje tucet vodních elektráren. Jako příklad můžeme jmenovat elektrárnu Josefa Wiesera v Hinterviechtachu.
Více informací o spolkových a zemských dotacích na vodní elektrárny
a o revitalizaci malých vodních elektráren najdete na naší internetové stránce s názvem. "Užitečné odkazy".

nahoru

Větrné elektrárny
Více než tisíc let využívá člověk přírodní sílu větru. Podíl větrné energie
na celkové spotřebě elektrické energie v Německu se momentálně podle DEW pohybuje kolem 5,7 procent.

Spolková republika Německo chce do roku 2020 produkci větrné energie zvýšit na 25 %.

Více informací o způsobu fungování a výhodách či nevýhodách najdete
na dalších internetových stránkách (viz „Užitečné odkazy“).
Na území obce Kollnburg existují dvě větrné elektrárny.

nahoru